Twój koszyk

Zamknij

Certyfikat DOWNPASS - Etyczne Pozyskiwanie Pierza

Gęsie pióro

Wszystkie dostępne w Chrapnij.pl kołdry oraz poduszki wypełniane naturalnym pierzem oraz puchem, posiadają certyfikat DOWNPASS.

DOWNPASS opiera się na standardach określonych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwierząt Hodowlanych, dotyczącej prawidłowego chowu zwierząt i różnych wymogów jakościowych w odniesieniu do piór i puchu. Naukowcy, weterynarze i organizacje zajmujące się dobrostanem zwierząt odgrywają istotną rolę w dalszym rozwoju DOWNPASSU.

Głównym założeniem DOWNPASS jest wdrożenie uznanego na całym świecie systemu zapewniającego etyczne pozyskiwanie pierza, szczególnie w świetle gwałtownych wzrostów rynków azjatyckich.
Logo certyfikatu DOWNPASS

DOWNPASS jednoczy kryteria kontroli etycznej i jakościowej, dokumentując pochodzenie (identyfikowalność) piór i puchu od ptactwa wodnego (kaczek i gęsi), używanego jako materiał wypełniający do odzieży, sprzętu outdoorowego i pościeli. Audyty identyfikowalności i kontrole jakości przeprowadzane są przez uznane, neutralne strony trzecie.

Dzięki certyfikatowi DOWNPASS, zarówno gotowe produkty (np. puchowe kurtki i śpiwory), jak i pojemniki transportujące puch i pierze (na przykład pakowane w kulki lub worki) można prześledzić aż do końca łańcucha kontroli.

Aby produkty mogły być opatrzone pieczęcią DOWNPASS, producenci muszą zapewnić stosowanie wyłącznie puchu i pierza z kontrolowanej hodowli zwierząt. Aby audyt DOWNPASS zakończył się sukcesem, gospodarstwa hodowlane podlegają zarówno niezapowiedzianym, jak i ogłaszanym inspekcjom: hodowla w klatkach i karmienie siłą nie są dozwolone, a pozyskiwanie piór od żywych zwierząt jest zabronione. Odpowiednie warunki mieszkaniowe, wystarczające dostawy paszy i słodkiej wody, ochrona zwierząt przed chorobami i naturalnymi drapieżnikami oraz wyspecjalizowany personel do opieki nad nimi to podstawowe warunki wstępne do przeprowadzenia audytu.

Ponadto gospodarstwa skontrolowane metodą DOWNPASS nie mogą stosować metod produkcji równoległej. Obejmuje to utrzymywanie ptactwa wodnego w celu pozyskania piór z żywych zwierząt, a także produkcji foie gras. Zwierzęta nie mogą być również w tym celu przeniesione do żadnej innej hodowli.

Oprócz kontroli pochodzenia materiału wypełniającego, produkty DOWNPASS również podlegają dodatkowej kontroli jakości. Produkty są kupowane od sprzedawców detalicznych i sprawdzane przez akredytowany instytut badawczy pod nadzorem notariusza. Kontrola ta ma na celu ustalenie, czy skład nadzienia jest zgodny z obowiązującymi wymogami dotyczącymi etykietowania (np. DIN EN 12934 lub porównywalne krajowe / międzynarodowe wymagania dotyczące etykietowania). W szczególności sprawdzają, czy proporcja puchu i piór określonych na etykiecie jest prawidłowa.

Naruszenie etycznych i / lub jakościowych kryteriów kontroli wypełnień w systemie DOWNPASS powoduje natychmiastowe wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i może doprowadzić do cofnięcia pieczęci pod nadzorem notariusza.


Więcej informacji można znaleść na: http://www.downpass.com